O naši vasi – Gneč

Vas Gneč leži na vzhodnem robu Zgornje Savinjske doline in spada pod večje naselje Ljubija v občini Mozirje, na nadmorski višini 450 m. Prve pisne omembe vasi segajo v obdobje Celjskih grofov, ko naj bi bila na tem območju fevdalna kmetija.

V obdobju 2. svetovne vojne je bil hrib Gneč pomembna strateška točka. V začetku decembra 1944 je na tem območju potekala okupatorjeva Zimska ofenziva na osvobojeno ozemlje Zgornje Savinjske doline. Borci Bračičeve brigade so na položajih Gneča tri dni branile osvobojeno ozemlje. Med samo ofenzivo je bila vas požgana s strani Nemcev.

Gneč